Ett stort tack…

Ett stort tack…

Maria Rooth sommarhockeyskola är avslutad efter 13:e året där 170 tjejer från 9 olika länder samlades för att spela hockey.

För varje år som går blir det allt tydligare för mig att vi gör något större än ”bara” en hockeycamp, vi skapar något som är långt mycket viktigare än att bara lära ut en sport. Vi står för värden som inkludering, medmänsklighet och allas lika värde. I den värld vi lever nu blir dessa grundvärderingar så oerhört viktiga för mig.
Vi skapar en arena för tjejerna men vi skapar också en kultur som är ljusår ifrån den machovärld som hockey traditionellt handlat om. Vi förändrar och vi skapar nytt.

Till alla er som på ett eller annat sätt bidrar till skolan; mina ledare, sponsorer, föräldrar och inte minst ni deltagare –
Tillsammans gör vi skillnad för hockeyspelande tjejer, men i förlängningen även för sporten vi älskar. Jag tror att vi gör något oerhört viktigt och detta skapar vi tillsammans!

Så från hjärtat: tack för att ni vill vara en del av den resan!

Maria Rooth

Inga kommentarer

Kommentera