Lindab sponsrar platser SHS 2022

Lindab sponsrar platser SHS 2022

Ny sponsor till skolan: Lindab Innovation Hub

Lindab ska stödja hållbar utveckling av de lokala samhällen där vi har verksamhet. Detta görs främst genom initiativ som syftar till utbildning och aktiviteter för barn och ungdomar samt initiativ relaterade till hållbarhet. På Lindab ställer vi oss bakom Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för en hållbar och rättvis värld och genom vårt samarbete med Maria Rooth och hennes hockeyskola ser vi ett antal gemensamma områden att samarbeta kring. Främst när det gäller mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet.

God hälsa
De flesta av oss spenderar runt 90% av vår tid inomhus. Luften vi andas i vårt hem, i skolan eller i ishallen påverkar vårt välbefinnande. Men inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska. Vi andas in enorma mängder luft, omkring 8 liter i minuten. Och vid extrem ansträngning kan en toppidrottsman/-kvinna dra i sig 150 liter luft per minut. Inom detta område ser vi att vi tillsammans bidra med kunskap, utbildning och i en förlängning god hälsa.

Jämställdhet och inkludering
Alla har inte samma förutsättningar och vi vill gärna vara med och skapa möjligheter för att fler barn och ungdomar ska kunna vara aktiva.
Nicklas Friberg: ”Vi tycker att det är så roligt att Maria nu kan utöka sin Sommarhockeyskola till hela 270 platser så att fler tjejer får möjlighet att delta. För oss på Lindab är det viktigt att vara med och bidra till att barn och ungdomar kan vara aktiva och ha en god hälsa. Samtidigt vet vi att alla inte har samma förutsättningar och därför tycker vi att det känns bra att kunna bidra med ett par platser till skolan, säger Nicklas Friberg, Head of Lindab Innovation Hub.”

Maria Rooth: ”Jag är oerhört glad och stolt över samarbetet med Lindab, då det ger oss möjligheten att erbjuda platser på skolan för elever som annars kanske inte hade haft möjligheten. Jag brinner för #hockeyforall, och nu blir budskapet än mer konkret.”

Klicka här för att ansöka om en betald plats till årets skola. Alla har möjlighet att ansöka, även de som inte har anmält sig ännu.

Sista datum för ansökan är 2022-04-10.

Inga kommentarer

Kommentera